Уебсайтът на Final Fantasy XIV Patch 6.1 току-що изхвърли много нова информация

^