Актуализацията на Fallout 76 ще увеличи тревожния капацитет за скривалище

^