Организаторите на EVO 2018 говорят на Marvel vs Capcom: Изключване на безкрайността

^