Разширяването на Warframe Empyrean създава нови връзки между играчи и отбори

^