EVE Echoes е по принцип EVE mobile, но въпросите остават

^