Etrian Odyssey X се насочва към Запад в Nintendo 3DS през февруари 2019 г

^