Директива AngularJS с нашия първи пример AngularJS

^