Ето едно голямо видео с резюме на Pokemon Scarlet and Violet, преди да бъде пуснато

^