Pokemon Scarlet и Violet вече имат специално събитие за разпространение на Pikachu

^