Изпълнителният директор на EA казва, че Химнът не е мъртъв, а само ни дава неясни обещания за живот

^