Видеоигрите ми напомнят за хората, на които съм най-благодарна

^