E3: Daedalic и завръщането на класическата приключенска игра

^