Джош Сойер от Obsidian казва, че не би предложил Pentiment без Game Pass

^