Драконът, маркиран за смъртта, ще направи кооператив за ритник

^