Не прекалявайте с демонстрацията на Pokemon Omega Ruby и Alpha Sapphire

^