Baldur’s Gate 3 Patch 6 добавя нов локал, повече магия и малко красива мръсотия

^