Актуализацията на Stellaris Megacorp ще донесе някои необходими икономически характеристики

^