EA частично обвинява слабите продажби на Battlefield V, като приоритизира кампанията за боен роял

^