Проверете дали отговаряте на условията за сертифициране по CSTE. Вземете този примерен CSTE изпит

^