Дишането на дивата е едновременно шедьовър и катастрофа

^