Braxis Holdout е добра позиция за мините с призраци в героите на бурята

^