Blizzard признава, че са направени грешки при последното разширение на World of Warcraft, че гледа напред с Legion

^