Байонета 3 ще бъде малко по-луда, вероятно отворен свят или отворен

^