Четвъртата глобална мисия Pokemon Sun and Moon вече е огромен успех

^