Съдбата / Големият орден става странна със своето събитие Guda Guda Honnoji

^