Axiom Verge е сравнително същият на PC, с едно полезно надграждане

^