Assassin's Creed III получава още една съществена лепенка

^