Ана е един от най-забавните герои, които влизат в Heroes of the Storm

^