Състезание: Спечелете Sifu за PS4 или компютър, преди да изтече времето ви

^