Всички знаци сочат, че Assassin's Creed се връща към днешния главен герой

^