Актуализацията на Pokémon Scarlet & Violet 1.10 добавя класирани битки, но няколко поправки

^