Ако хората харчат $100 000 за артикули Diablo Immortal, можем ли да ги наречем макротранзакции?

^