Можете да пърдите завинаги в Саут Парк: Стикът на истината

^