World of Warcraft Classic няма да съдържа разширение

^