С приключителното време приключи фаза на телевизора и аз съм по-малко дете

^