Там, където другите MMO съдържат съдържание за разширяване, ArcheAge се стреми да се развива

^