Цялата колекция от карти на amiibo ще струва около 100 долара, ако сте социално създание

^