Какъв е смисълът от позоваването на поп културата?

^