Какви возища бихте сложили в тематичен парк Sega?

^