Какво е тестване за възстановяване при тестване на софтуер

^