Какво е тестване на интерфейса? Познайте нейните видове, стратегия и инструменти

^