Ръководството на Prima Street Fighter V е постоянна почит към временна игра

^