Какво е анализ на въздействието при тестване на софтуер?

^