Какво представлява процесът ETL (извличане, преобразуване, зареждане) в хранилището на данни?

^