Семейство Guillemot обмисля закупуването на Ubisoft

^