Какво е ERP? Въведение в SAP ERP софтуера и SAP ERP модулите

^