Какво представляват POM (обектния модел на проекта) и pom.xml в Maven

^