WEKA набор от данни, класификатор и алгоритъм J48 за дървото на решенията

^