Клонът на WB Smash Bros. е реален и се нарича MultiVersus

^