Vampire: The Masquerade – Упътването на разработчиците на Swansong подчертава по-кървавите аспекти на разследването

^